AgendaOpen dagen

24-05-2019
Bericht van aanname
Het bericht van aanname wordt door de scholen voor voortgezet onderwijs naar ouders en leerlingen verstuurd.

17-06-2019
Kennismaking nieuwe leerlingen schooljaar 2019-2020
In deze week de kennismaking van leerlingen groep 8 op scholen voor voortgezet onderwijs in Breda.