AgendaOpen dagen

20-05-2020
Bericht van aanname
Het bericht van aanname wordt door de scholen voor voortgezet onderwijs naar ouders en leerlingen verstuurd.

22-06-2020
Kennismaking nieuwe leerlingen schooljaar 2020-2021
In deze week de kennismaking van leerlingen groep 8 op scholen voor voortgezet onderwijs in Breda.