FAQCentrale Voorlichting

Hieronder vindt u een opsomming van veelgestelde vragen en bijbehorende antwoorden over de Centrale Voorlichting. Op deze wijze hopen we u efficiënt van dienst te zijn. 

 

1. Wanneer mag ik naar de Centrale Voorlichting komen?

U mag naar de Centrale Voorlichting komen als uw kind in groep 8 of een eindgroep zit van de basisschool en in het bezit is van een toegangsbewijs (verkregen via de basisschool).

 

2. Ik kan niet op het genoemde tijdstip. Mag ik ook op een ander tijdstip komen? 

Nee, gezien het aantal te verwachten bezoekers is dit organisatorisch niet mogelijk.

 

3. Ik kan niet op de genoemde datum. Mag ik ook op de andere dag komen?

Nee, gezien het aantal te verwachten bezoekers is dit organisatorisch niet mogelijk.


 

4. Is de Centrale Voorlichting ook bedoeld voor leerlingen uit groep 7?
De Centrale Voorlichting wordt expliciet georganiseerd voor leerlingen uit groep 8 of een eindgroep.

 

5. Mag mijn kind een vriend / vriendin meenemen?
Dat mag enkel indien hij / zij in het bezit is van een toegangsbewijs.

6. Wij kunnen niet op de genoemde data. Mag mijn kind ook zonder begeleiding komen?
Nee, kinderen mogen enkel onder begeleiding komen, hetzij van hun docenten, hetzij van ouders van klasgenoten.

 

7. Bij wie kan ik vooraf vragen stellen over de Centrale Voorlichting?
Vragen kunt u stellen aan de leerkracht van groep 8 van de basisschool van uw kind (niet bij de betrokken VO-scholen of het Florijn College).

8. Hoe kom ik aan een toegangsbewijs en boekje?
U ontvangt deze tijdig via de leerkracht van groep 8 van de basisschool.